Rekrutacja do oddziału sportowego – klasa IV szkoły podstawowej

Nabór do IV klasy oddziału sportowego szkoły podstawowej odbywać się będzie  w terminie od 23 lutego 2024 r. godz. 10.00 do 8 marca 2024 r. godz. 14.00 i dotyczy dzieci z obwodu danej szkoły oraz spoza obwodu.
Zasady-rekrutacji-do-klas-I-szkol-podstawowych-i-klas-sportowych.pdf
Klauzula-Informacyjna-RODO.pdf
OSWIADCZENIE-ZGODA-RODO.pdf

Próby-techniczne_nabór-do-klas-sportowych-o-profilu-koszykówka.pdf

Dokumenty, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
1. Podpisany przez oboje Rodziców/Prawnych Opiekunów podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik nr 1 do Regulaminu Oddziału Sportowego).
2. Akceptacja Regulaminu Oddziału Sportowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 2 do Regulaminu Oddziału Sportowego).
3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna (załącznik nr 3 do Regulaminu Oddziału Sportowego).
4. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin-klasy-sportowej.pdf
Załacznik-nr1_podanie-o-przyjecie-do-oddziału.pdf
Załacznik-nr-2_akceptacja-regulaminu.pdf
Załacznik-nr3_oświadczenie-testy-kwalifikacyjne.pdf

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@sp2grodzisk.pl lub telefonicznie pod numerem 22/7555391