Dyrektor

p. Agnieszka Lachowicz

Wicedyrektor

p. Edyta Barczyńska

Wicedyrektor

p. Iwona Chęcmanowska

Wicedyrektor

 p. Anna Kubańska