Renata Mgłosiek

Sekretarz szkoły

Anna Wojdalska

Sekretarz szkoły

Monika Kawala

Sekretarka

Małgorzata Makijenko

Kierownik gospodarczy

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00