Skład Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Prosimy więc o Wasze zaangażowanie w życie szkoły. Jeśli macie ciekawe pomysły i chęci do ich realizacji, zgłaszajcie je swoim przewodniczącym. Zapraszamy wszystkich do współpracy.

Samorząd Uczniowski

1.Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.

4. Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

5.  Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)