NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

  •  Nina Górecka
  • Ilona Urbańska
  • Monika Walter
  • Anna Knaś-Nowacka

Biblioteka szkolna znajduje się na parterze budynku.

Biblioteka składa się z wypożyczalni, strefy odpoczynku oraz stanowiska komputerowego. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji. Biblioteka wyposażona jest w program komputerowy, dzięki któremu została utworzona baza danych obejmująca katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy, UKD. W 2021 r. zakończyliśmy pełną komputeryzację biblioteki. Utworzone katalogi pozwalają na szybkie wyszukanie potrzebnych pozycji. Zachęcamy do samodzielnych poszukiwań w naszej bazie.