Skład Rady Rodziców 2023/2024

  • Agata Trybuś – przewodnicząca
  • Katarzyna Kremer – członek
  • Marcin Pilaszek – członek

KONTO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

11 89310003 0530 1140 3000 0001