Pedagog szkolny

mgr Elżbieta Karolak

Zaprasza Rodziców i Uczniów w następujących sprawach:

 • trudności wychowawcze
 • trudności w nauce
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • profilaktyka uzależnień
 • organizacja nauczania indywidualnego

Oraz we wszystkich innych sprawach wymagających interwencji i pomocy.

Godziny konsultacji

Poniedziałek  10:40 – 14:30
Wtorek   11:40 – 15:30 (13:40-14:40 zaj. rewalidacyjne)
Środa   10:40 – 14:30 (12:40-13:40 zaj. rewalidacyjne)
Czwartek  08:00 – 12:30
Piątek   08:00 – 12:30


Socjoterapeuta

mgr Elżbieta Milczarek

 • prowadzi indywidualną socjoterapię dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzi grupową socjoterapię dla uczniów
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze w zespołach klasowych
 • udziela konsultacji dla nauczycieli
 • udziela porad dla rodziców uczniów

Godziny konsultacji


Socjoterapeuta

mgr Anna Parol

 • prowadzi indywidualną socjoterapię dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prowadzi grupową socjoterapię dla uczniów
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze w zespołach klasowych
 • udziela konsultacji dla nauczycieli
 • udziela porad dla rodziców uczniów

Godziny konsultacji:


Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Włoczkowska


Logopeda

mgr Monika Sawiak

Godziny konsultacji


Logopeda

mgr Marta Wojciechowska

Godziny konsultacji

Zapraszam do ćwiczeń i zabaw umieszczonych na poniższych paletach (znajdź padlet z głoskami, które sprawiają Ci kłopot). Pozostawiam do dyspozycji filmy z ćwiczeniami oddechowymi, słuchowymi oraz ćwiczeniami warg i języka. Utrwalaj ćwiczone głoski w wyrazach (gry do drukowania i on Line) oraz w zdaniach (odpowiednie teksty i wierszyki).

Ćwiczenia