Akcja BohaterON

Klasa 2d w tym roku szkolnym przystąpiła do akcji BohaterON w Twojej Szkole, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię.

Akcja ta ma celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację dzieci, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Uczniowie, uczestnicząc w lekcji z zakresu historii i edukacji patriotycznej obejrzeli przedstawienie ,,Niebajka O Powstaniu Warszawskim”.  Dowiedzieli się czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Zajęcia pokazały im również co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami.

W podziękowaniu dla bohaterskich powstańców warszawskich, dzieci nauczyły się pieśni ,,Warszawskie dzieci”, którą wysłały w formie wirtualnej pocztówki na stronie www.wpis.dumnizpowstancow.pl.