RODO

Mając świadomość, jak ważnym aspektem dla każdego z nas jest zachowanie prywatności, a tym samym wiedza, czy nasze dane osobowe są skutecznie chronione i kto tak naprawdę je przetwarza oraz w jakim celu, przedstawiamy osobom zainteresowanym do zapoznania poniższą ogólną klauzule informacyjną świadczącą o pragmatyzmie naszej placówki w podejściu do wszelkich procesów przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Dyrektor

Agnieszka Lachowicz

 

W tym miejscu publikujemy wszelkie publicznie dostępne treści stanowiące zbiór dokumentów i procedur obowiązujących (aktualizowanych na bieżąco) w zakresie przetwarzania danych zgodnie z przyjętą w placówce polityką ochrony danych osobowych. Dokumenty stanowią załączniki w formacie powszechnie dostępnej przeglądarki dokumentów Acrobat Reader, którą jeśli nie posiadasz możesz pobrać na swoje urządzenie (tutaj)

 

! Ogólna polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych,  (pobierz)

Generalna Klauzula Informacyjna RODO (pobierz)

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

! System monitoringu, a przetwarzanie danych

Regulamin monitoringu wizyjnego(pobierz)

Klauzula Informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego(pobierz)

Wniosek o udostępnienie materiału wizyjnego(pobierz)

! Kontrola wejścia/wyjścia w obiekcie Administratora , a przetwarzanie danych

Klauzula Informacyjna w zakresie kontroli wej/wyj

! Polityka rekrutacyjna Administratora , a przetwarzanie danych osobowych

Wniosek rekrutacyjny