RODO

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Adres siedziby: ul. Westfala 3,05-825 Grodzisk Mazowiecki

REPREZENTANT ADMINISTRATORA DANYCH

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 pani Agnieszka Lachowicz Kontakt z Administratorem danych: Telefon: (22) 755 53 91; e-mail: sp2grodzisk@poczta.onet.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji pracy i funkcjonowaniem placówki pełni pan Robert Kozłowski – Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem e-mail: iod@cdkp.pl oraz tel. GSM: 604 362 559

W tym miejscu publikujemy wszelkie publicznie dostępne treści stanowiące zbiór dokumentów i procedur obowiązujących (aktualizowanych na bieżąco) w zakresie przetwarzania danych zgodnie z przyjętą w placówce polityką ochrony danych osobowych. Dokumenty stanowią załączniki w formacie powszechnie dostępnej przeglądarki dokumentów Acrobat Reader, którą jeśli nie posiadasz możesz pobrać na swoje urządzenie (tutaj)

Polityka prywatności

! Ogólna polityka przetwarzania i ochrony danych osobowych,  (pobierz)

Generalna Klauzula Informacyjna RODO (pobierz)

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

! System monitoringu, a przetwarzanie danych

Regulamin monitoringu wizyjnego(pobierz)

Klauzula Informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego(pobierz)

Wniosek o udostępnienie materiału wizyjnego(pobierz)

! Kontrola wejścia/wyjścia w obiekcie Administratora , a przetwarzanie danych

Klauzula Informacyjna w zakresie kontroli wej/wyj

! Polityka rekrutacyjna Administratora , a przetwarzanie danych osobowych

Wniosek rekrutacyjny