|

Walentynkowa zabawa matematyczna

W jaki sposób można powiązać święto zakochanych z matematyką? Hmmm… można!!!

… bo MIŁOŚĆ  to:
DODAWANIE radości
ODEJMOWANIE problemów
DZIELENIE smutków
MNOŻENIE szczęścia

Zapraszam wszystkich do zabawy 🙂
Z miłości do matematyki powstały zagadki matematyczne . Waszym zadaniem jest odszyfrować  hasła (uwaga: każdy poziom klas ma swoje zadania). Pełne rozwiązanie powstanie przez połączenie haseł z każdego poziomu 🙂
Wasze rozwiązania przynoście do sali 224 lub przesyłajcie na adres alicja.gorska@sp2grodzisk.pl w terminie od 14.02.2024 do dnia 16.02.2024
Każdy uczeń biorący udział w zabawie, którego odpowiedzi z rozwiązaniami okażą się poprawne otrzyma małą nagrodę 🙂

Alicja Górska

ZADANIA – przekroczono limit czasu