Pan STOP

W naszej szkole promuje się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W związku z tym uczniowie klas czwartych rozpoczęli zaznajamianie się z przepisami oraz ze znakami drogowymi obowiązującymi rowerzystów. Na lekcjach techniki klasy IV a, IV b i IV c wykonały pana STOP. Potrzebne były drewniane łyżki, klamerki do bielizny i kolorowy papier. Pan STOP trzyma kartoniki ze znakami drogowymi oraz opisami. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali odpowiednie znaki i informacje, zapamiętując kształty, kolory i ich znaczenie. Wszyscy zaangażowali się w wykonanie tej pacynki. Poniżej efekty ich pracy.