Profil Koszykówka

Wychowawcy klasy
  • Krystian Czajkowski
  • Tomasz Pierc
  • Michał Starus
  • Paula Wiewiur

Profil Tenis Stołowy

Wychowawca klasy
  • Paweł Szeliński