Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Agata Trybuś – przewodnicząca
Mariusz Pietrzak
Karolina Sienkiewicz – Gałązka
Katarzyna Staręga

KONTO NA WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW
11 89310003 0530 1140 3000 0001