Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Agata Trybuś

Skarbnik: Agnieszka Obsowska

Członek Rady: Marcin Piotrowski

 

KONTO NA WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW
11 89310003 0530 1140 3000 0001