Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:
Agata Trybuś ? przewodnicząca
Mariusz Pietrzak
Karolina Sienkiewicz ? Gałązka
Katarzyna Staręga

KONTO NA WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW
11 89310003 0530 1140 3000 0001