Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

Agata Trybuś – przewodnicząca

Dorota Strzelecka – członek

Mariusz Pietrzak – członek

 

KONTO NA WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW
11 89310003 0530 1140 3000 0001