Zwrot podręczników

Od poniedziałku 8 czerwca uczniowie będą zwracać podręczniki.

Informujemy, że kwotę należną za zgubione lub zniszczone podręczniki należy wpłacić  na niżej podane konto. W tytule przelewu proszę umieścić:
imię i nazwisko ucznia, klasę  i za jaki podręcznik dokonywana jest wpłata.
Numer konta: 44124063481111001041322957

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Klasa 2

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nazwa podręcznika

kwota
Szkolni Przyjaciele 2 wyd. WSiP cz. 1 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 2 wyd. WSiP cz. 2 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 2 wy. WSiP cz.   3 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 2 wyd. WSiP cz. 4 8,25 zł
Matematyka 2 część 1 8,25 zł
Matematyka 2 część 2 8,25 zł
angielski Gold Sparks 2 wyd. Oxford 24,75 zł
 

 

 

 

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna Nazwa podręcznika kwota
Szkolni Przyjaciele 3 wyd. WSiP cz. 1 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 3 wyd. WSiP cz. 2 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 3 wyd. WSiP cz. 3 8,25 zł
Szkolni Przyjaciele 3 wyd  WSiP cz. 4 8,25 zł
Matematyka 3 część  1 8,25 zł
Matematyka 3 część  2 8,25 zł
angielski

 

Gold Sparks 3 wyd. Oxford

 

24,75 zł
 

 

 

 

 

Klasa 5

Przedmiot Nazwa podręcznika kwota
polski Między nami wyd. GWO 24,70 zł
angielski Steps Plus  wyd. Oxford 22,50 zł
historia Historia  wyd. WSiP 22,77 zł
matematyka Matematyka z plusem  wyd. GWO 24,70 zł
geografia Planeta Nowa 5 wyd. Nowa Era 24,30 zł
biologia Puls życia wyd. Nowa Era 24,30 zł
technika Technika na co dzień 4-6  wyd.  WSiP 5,97 zł
muzyka Lekcja muzyki  wyd. Nowa Era 7,50 zł
plastyka Plastyka  wyd. WSiP 8,90 zł
informatyka Informatyka wyd. WSiP 8,90 zł
Klasa 6 Przedmiot Nazwa podręcznika kwota
polski Między nami wyd. GWO 24,70 zł
angielski Steps Plus wyd. Oxford 22,50 zł
historia Historia wokół nas 6 wyd. WSiP 19,80 zł
matematyka Matematyka  z plusem wyd. GWO 24,70 zł
biologia Puls życia wyd. Nowa Era 24,30 zł
geografia Planeta Nowa  wyd. Nowa Era 24,30 zł
muzyka Lekcja muzyki wyd. Nowa Era 7,50 zł
plastyka Plastyka wyd. WSiP 8,90 zł
informatyka Lekcje z komputerem wyd. WSiP 7,90 zł
technika Technika na co dzień 4-6 wyd. WSiP 5,97 zł
Klasa 8 Przedmiot Nazwa podręcznika kwota
polski Myśli i słowa wyd. WSiP 25,74 zł
angielski Repetytorium ósmoklasisty Macmillan 23,40 zł
jęz. niemiecki Aktion Deutsch 2 wyd. WSiP 25,74 zł
jęz. francuski En Avant 2 Hachettefle 23,40 zł
historia Historia  wyd. WSiP 22,77 zł
matematyka Matematyka z plusem wyd. GWO 25,20 zł
geografia Planeta Nowa wyd. Nowa Era 25,00 zł
biologia Puls życia wyd. Nowa Era 25,00 zł
chemia Świat chemii pod. wyd. WSiP 22,77 zł
fizyka Spotkania z fizyką wyd. Nowa Era 23,00 zł
edb Edukacja dla bezpieczeństwa wyd. WSiP 10,38 zł
wos Wiedza o społeczeństwie wyd.  WSiP 10,38 zł
informatyka Informatyka wyd. WSiP 9,90 zł