Zmiana organizacji ruchu drogowego na ul.Westfala

Szanowni Państwo,

Proszę o zwrócenie uwagi na zmianę organizacji ruchu drogowego, dotyczącej ul. Westfala oraz ul. A. Osieckiej i dostosowanie się do niej przy okazji dowożenia przez Państwa dzieci do szkoły i przedszkola. Od 25 sierpnia ul. W. Westfala stała się jednokierunkową z nakazem skrętu w prawo w ul. A. Osieckiej.

Obecnie obsługa komunikacyjna szkoły prowadzona jest od ul. E. Orzeszkowej przez ul. W. Westfala (jednokierunkowa) w kierunku ul. A. Osieckiej (jednokierunkowa) przez rondo do ul. Armii Krajowej i rondo na ul. E. Orzeszkowej. Schematyczny rysunek ruchu przedstawiono poniżej:

Celem wprowadzonej organizacji ruchu drogowego jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym zwiększeniu płynności ruchu. W wyniku Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który poprzedził przedmiotową zmianę, podjęto decyzję o zastosowaniu środków uspokajania ruchu drogowego, przekładających się m. in. na redukcję prędkości (wyniesione przejście, zawężenie jezdni, próg zwalniający). Uwzględniono również sugestie i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych (https://grodzisk.pl/2022/08/zmiana-organizacji-ruchu-drogowego-na-ul-w-westfala/).

Dodatkowo, proszę zwrócić szczególną uwagę na dopuszczony kontraruch rowerowy na ul. W. Westfala dla którego ustawione jest oznakowanie pionowe i charakterystyczne oznakowanie poziome – jest to pierwsza droga z tak przyjętą organizacją ruchu drogowego w Grodzisku Mazowieckim i jest zgodna z aktualnymi standardami i trendami inżynierii ruchu.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest wspólnym wysiłkiem zarządcy drogi i użytkowników dróg.