Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 11/2019/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

 • 1

Od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej będzie całkowicie zamknięta.

 

 • 2

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 

 • 3

Rekrutacja do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie tylko elektronicznie, bez zmiany harmonogramu.

 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  DYREKTOR  SZKOŁY

                                                                                    Agnieszka Lachowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 11/2019/2020       Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej                                                                                   w Grodzisku Mazowieckim

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.