Zapraszamy na spacer po przedszkolu

PRZEDSZKOLE NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM ZAPRASZA

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

chcąc ułatwić dzieciom wkroczenie w świat grupy przedszkolnej, szczególnie nowo przyjętym, zapraszam wszystkich zainteresowanych

w dniu 31sierpnia 2021 roku – wtorek

na spacer zapoznawczy po terenie przedszkola

w dogodnym dla Państwa czasie w godz. 13.00 – 17.00.

Do przedszkola proszę kierować się głównym wejściem do budynku szkoły.

 

Przypominam, że na terenie przedszkola obowiązują zasady sanitarne związane z zapobieganiem pandemii

i proszę o ich przestrzeganie:

* dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun,

* rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia osłony ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki, zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5 m,

* dziecku nie trzeba zakładać maseczki,

* w spotkaniu może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko,

* dziecku może towarzyszyć tylko osoba zdrowa.

Jednocześnie informuję, że w dniu 1 września 2021 roku zajęcia odbywają się w godz. 7.00 – 17.00

zgodnie z rozkładem dnia (nie ma uroczystego rozpoczęcia roku przedszkolnego).

Dyrektor ZSP2 Agnieszka Lachowicz