Zakup podręczników do religii

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkoły podstawowej otrzymują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć w ramach dotacji.

Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręczników do religii.

Klasa  Tytuł  Autor  Wydawnictwo  Nr dopuszczenia 
1  „W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego”- pakiet 
Ks. R. Szewczyk, A. Frączak, ks. S. Kielczyk, M. Dubińska, D. Ząberg  Wydawnictwo Katechetyczne  AZ-11-01/10-WA-1/12 
2  „A oto ja jestem
z Wami” 
Ks. R. Szewczyk, A. Frączak,D. Kwiatkowska, J. Mikiel  Wydawnictwo Katechetyczne  AZ-12-01/10-WA-2/13 
3  „Kto spożywa moje Ciało ma życie”  Ks. R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska, J. Mikiel  Wydawnictwo Katechetyczne  AZ-13-01/10-WA-2/14 
4  „Jestem chrześcijaninem”– podręcznik  Ks. Prof. Jan Szpet, Danuta  Jackowiak  Św. Wojciech  AZ-21-01/10/PO-I/11 
5  „Wierzę w Boga”– podręcznik  Ks. Prof. Jan Szpet, Danuta  Jackowiak  Św. Wojciech  AZ-22-01/10/PO-1/12 
6  “Wierzę w Kościół”– podręcznik  Ks. Prof. Jan Szpet, Danuta  Jackowiak  Św. Wojciech  AZ-23-01/10/PO-2/13 
7  “Szukam Was – odsłonić twarz Jezusa”- podręcznik  Ks. W. Kubik  WAM  Kraków  AZ-31 01/10/KR-3/13 
8  “Jestem z Wami- odsłonić twarz Jezusa”  Ks. W. Kubik   WAM Kraków  AZ-32-01/10-KR-3/12