Wiadomość dotycząca egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Państwo,
informuję, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie
z harmonogramem na terenie szkoły.

Danuta Pokropek
Dyrektor SP2