WE LOVE SINGING

LUBISZ ŚPIEWAĆ?

ZAPRASZAMY NA ELIMINACJE DO SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

14 i 15 MAJA 2018
Zapraszamy solistów, duety oraz zespoły do 5 osób

KONKURS FINAŁOWY – 22 MAJA 2018
Dokładnych informacji udzielają
p. Joanna Malinowska i p. Beata Wesołowska

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej WE LOVE SINGING

Finał III Konkursu Piosenki Angielskiej odbędzie się 22 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim.

 1. Cele konkursu:

– prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów

– propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów

– motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego

– promocja nowych talentów

– utrwalenie i wzbogacenie słownictwa

– przezwyciężanie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie

– budzenie wiary we własne siły i talent

– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych dla klas 0-3, 4-6, oraz 7-3GM, w których wezmą udział soliści, duety, oraz zespoły do 5 osób.
 3. Członkowie zespołów nie mogą występować jako soliści.
 4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż 4 minuty.
 5. Piosenki mogą być wykonywane bez podkładu muzycznego, z akompaniamentem własnym lub z nagraniem instrumentalnym na nośniku pamięci ( płyta CD lub pendrive).
 6. Piosenki wykonywane przez uczestników konkursu mogą być twórczością własną uczestników. Prosimy o wykluczenie z repertuaru piosenek prezentowanych w podręcznikach wykorzystywanych na lekcjach j. angielskiego w SP2.
 7. Uczniowie muszą rozumieć słowa piosenki, a repertuar powinien być dobrany do wieku uczestnika.
 8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest udział w eliminacjach wstępnych oraz zakwalifikowanie się do finału Konkursu. Eliminacje wstępne odbędą się 14 i 15 maja 2018 roku.
 9. W trakcie eliminacji uczestnik zobowiązany jest przedstawić fragment przygotowanego utworu (nie dłuższy niż 1 min) oraz dostarczyć ewentualny podkład muzyczny na podpisanym nośniku pamięci (płyta CD lub pendrive). Nośniki pamięci zawierające więcej niż jeden podkład muzyczny nie będą przyjmowane.
 10. Podkłady muzyczne będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniu przeprowadzania eliminacji do konkursu.
 11. Lista wykonawców zakwalifikowanych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy szkolnej w dniu 17 maja 2018 roku.
 12. Po zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
 13. Kolejność występowania w finale konkursu zostanie ustalona w wyniku losowania.

III.            Ocena:

 1. Oceny wykonawców w finale konkursu dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2.
 2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:

– kryterium językowe: poziom językowy słownictwa, wymowa, poprawność gramatyczna.

– kryterium muzyczne: dobór repertuaru, rozumienie treści utworu, interpretacja utworu, choreografia, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

 1. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1. do 3. w każdej kategorii wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 3. Postanowienia końcowe:
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest udział w eliminacjach do konkursu w dniu 14 lub 15 maja 2018 roku oraz zakwalifikowanie się do finału konkursu.
 5. Każdy uczeń biorący udział w finale konkursu zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych na swój udział w konkursie.
 6. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Joanna Malinowska oraz Beata Wesołowska.
 7. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.
 8. W zależności od ilości osób zgłoszonych do konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.