W nowy roku szkolnym…

Pierwszy dzwonek już dawno za nami. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbyło się 3 września aż w 4 turach. W naszej szkole w tym roku będzie uczyć się 1319 dzieci w 53 oddziałach. Zatrudnionych zostało 112 nauczycieli i 20 pracowników obsługi. Budynek szkoły z powodu tak dużej liczby dzieci musi się powiększać. Widać już duże postępy na budowie nowego skrzydła, gdzie za półtora roku mają uczyć się nasze dzieci.

Podczas uroczystości gościliśmy wiceburmistrza pana Tomasza Krupskiego, który życzył wszystkim, aby ten rok był udany, żeby obok nauki i pracy znalazł się czas na zabawę, tak jak jest to ujęte w słowach naszego hymnu. Pan Tomasz Krupski odebrał też list gratulacyjny od Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie za wsparcie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas pilotażu „Modelu szkoły ćwiczeń”.
Ten rok będzie rokiem szczególnym. Nasze mury opuści ostatni rocznik gimnazjalistów oraz pierwsi ósmoklasiści z nowej reformy oświaty. Dwa roczniki będą więc zdawały egzaminy kończące szkołę.
W roku szkolnym 2018/2019 będziemy kontynuować zadania dla klas pod hasłem „Dwójka dla Niepodległej”. Już 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 we wszystkich szkołach w Polsce i poza jej granicami w uroczysty sposób wybrzmi czterozwrotkowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
Życzymy wszystkim spokojnego i udanego roku szkolnego 2018/2019.
Małgorzata Sadowska