Udostępnienie obiektów sportowych na czas protestu

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że nie zostało osiągnięte porozumienie między stroną rządową i związkami zawodowymi, od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się bezterminowy strajk. Liczba nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim deklarujących udział w strajku uniemożliwia funkcjonowanie placówki poprzez zapewnienie właściwej opieki nad uczniami/dziećmi.

Na czas trwania akcji protestacyjnej w publicznych jednostkach na terenie naszej Gminy przygotowano specjalną ofertę skierowaną do dzieci od 7. roku życia. Zajęcia odbywać się będą w następujących jednostkach: Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz wybrane świetlice wiejskie i miejskie.

Szczegóły dotyczące oferty, zapisów na zajęcia oraz bazy dostępnych obiektów znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na stronach poszczególnych jednostek.

Dodatkowo w sobotę (06.04) w godzinach 10:00-18:00 zorganizowany zostanie specjalny punkt informacyjny w Centrum Kultury (impresariat – II p, wejście klatką A), w którym będą udzielane informacje na temat planowanych zajęć.

Informacje, dotyczące egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Jeżeli możliwe będzie przywrócenie  właściwego funkcjonowania placówki, niezwłocznie o tym Państwa poinformuję.

Danuta Pokropek
Dyrektor SP2

::Zajęcia w Mediatece (ul. 3 Maja 57), Centrum Kultury (ul. Spółdzielcza 9) i Zajęcia w Świetlicach
::Propozycje z biblioteki
::Udostępnienie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji