Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.

UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE

Sekretariat szkoły nie przyjmuje składek za ubezpieczenie.

Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z prośbą rodziców wprowadziliśmy możliwość ubezpieczenia dziecka od NNW poprzez system on-line. Polisa płatna jest elektronicznie, rodzic wypełnia formularz internetowy.
 
Drogi Rodzicu!
 
Wejdź na stronę pod linkiem:
 
 
Wpisz numer, kod:
 
jfrvk
 
Zapoznaj się z zakresem i po akceptacji opłać elektronicznie.
 
Do polisy można przestąpić do 20.10.2019 r.
 
Polisa obowiązuje od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Polisa NNW Edu 2019-2020 Wirtualna dla SP2 wGrodzisku Mazowieckim

 

Składki przyjmuje przedstawiciel InterRisk obsługujący ubezpieczenie Edu Plus dla Szkoły Podstawowej Nr 2 Kancelaria Ubezpieczeniowa ArrowNet
Wpłat będzie można dokonywać w dniach zebrań klasowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 na stoisku agenta ubezpieczeniowego.

WPŁATY TYLKO GOTÓWKĄ

lub w siedzibie firmy:
Kancelaria Ubezpieczeniowa ArrowNet
E. Orzeszkowej 5
05-827 Grodzisk Mazowiecki
(siedziba wspólna z ISS Biuro Podróży Wakacyjny Świat – biuro pod palmą)

Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 17.00 :
Wtorek – Piątek: od godz. 9.00 do godz. 18.00
Sobota: od godz. 09.00 do 14.00

tel. +48 728 04 02
e-mail: info@arrownet.pl

WPŁATY DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU
________________________________________________________________________
Ubezpieczenie InterRisk Edu Plus – OPCJA PODSTAWOWA”

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA: 46,00 zł
NOWOŚĆ !!! – Rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w ramach składki podstawowej

Ponadto:Szczegóły w wyciągu z oferty ubezpieczenia.

• roczne ubezpieczenie z szerokim zakresem ubezpieczenia
• 24- godzinna ochrona ubezpieczeniowa na terenie całego świata również w trakcie m.in.: zielonej szkoły, wycieczek szkolnych, a także podczas wakacji
• rekreacyjne i wyczynowe uprawianie sportu w zakresie
• brak karencji
• świadczenia z opcji Dodatkowych kumulują się ze świadczeniami z opcji głównej
• wypłaty świadczeń z opcji Dodatkowych wypłacane są nawet jeżeli InterRisk nie ponosi odpowiedzialności z opcji głównej – np. zwrot kosztów leczenia w przypadku braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu
• nowość – jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego boreliozy
• w ramach Assistance indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne; pomoc rehabilitacyjna dla pracownika personelu placówki oświatowej, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim
• infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu 22 575 25 25
• szybki , prosty i nowoczesny sposób zgłoszenia szkody on-line na stronie www.interrisk.pl uproszczona procedura wypłaty odszkodowania OWU wraz z kartą produktu na stronie ubezpieczyciela:

https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_Plus_2019_05.pdf

* Odstępstwa od owu:
1. Klauzula D1: rozszerzenie zakresu o śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej;
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub wypadku na terenie placówki oświatowej – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż:
a) wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu, o którym mowa w §2 pkt 38 niniejszych OWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub
b) nieszczęśliwy wypadek miał miejsce na terenie placówki oświatowej i wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej a zajście nieszczęśliwego wypadku zostało udokumentowane zaświadczeniem dyrektora placówki oświatowe oraz
c) śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku

2. Klauzula D4: Pobyt w szpitalu w wyniku NW od pierwszego dnia
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 kolejne dni, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

3. Klauzula D5,Pobyt w szpitalu w wyniku choroby od drugiego dnia
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, drugiego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 kolejne dni, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia.

________________________________________________________________________

Informacje o produkcie na stronie InterRisk TU S.A.

https://www.interrisk.pl/

infolinia czynna 24h/ 7 dni w tygodniu 22 575 25 25
Strona: www.interrisk.pl

Dane adresowe towarzystwa ubezpieczeń:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group,
Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa

Oferta_NNW_EDU_SP2GM

 

TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU-1

 

OWU_EDU_Plus_2019_05

 

UBEZPIECZENIA_SZKOLNE_final