Termin egzaminu ósmoklasisty

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim zmienia zaplanowane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przeznaczone na przeprowadzenie egzaminu  ósmoklasisty. Egzamin, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, odbędzie się w dniach:

1. język polski: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

2. matematyka: 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

3. język angielski: 18 czerwca 2020 r (czwartek) godz. 9:00

Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 nie ulega zmianie.