Tabliczkowy zawrót głowy w 3d i 4e

W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w klasie 3d oraz 4e, przez panią Sylwię Maciak i panią Alicję Górską uczniowie ćwiczyli tabliczkę mnożenia 🙂

Klasa 3d zagrała na dworze w grę – CZTERY KĄTY

Zabawa polegała na podziale klasy na 4 grupy: każda z nich ustawiaała się w innym narożniku boiska. Pani Sylwia podawała zadania do obliczenia. Ten kto pierwszy podał poprawny wynik biegł do kolejnego narożnika boiska. Wygrywał ten uczeń, który jako pierwszy powrócił na miejsce startu.  Ale było śmiechu 🙂 🙂 🙂

 

Klasa 4e zagrała w grę – KABUM

Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z nich otrzymała kubek, a w nim zestaw patyczków z różnymi iloczynami. Na niektórych patyczkach zamiast przykładu był napis „Kabum”. Uczniowie po kolei losowali patyczki i podawali wyniki iloczynów. Poprawny wynik pozwalał na zachowanie patyczka, błędny kazał oddać go do puli. Wylosowanie patyczka  z napisem „Kabum” zobowiązywało ucznia  do odłożenia wszystkich już zdobytych. Wygrywał ten uczeń, który po ustalonym wcześniej czasie gry zgromadził najwięcej patyczków. Było dużo śmiechu i radości 🙂 🙂 🙂

 

tabliczkowy zawrót głowy