Tabliczkowe gry i zabawy w 2c

Klasa 2c w ramach innowacji pedagogicznej odbyła swoje kolejne spotkania z tabliczką mnożenia. We czwartek 18.11.2021 zagraliśmy w grę „Mnożenie kości”. Gra nawiązuje do znanej gry w kółko i krzyżyk. Potrzebujemy do niej wydrukowanej planszy, dwie kostki, kolorowe kredki lub pisaki. Każdy gracz wybiera swój kolor kredki/pisaka, następnie rzuca dwiema kostkami i mnoży wylosowane liczby. Wyszukuje iloczyn wylosowanych liczb na planszy i koloruje kratkę. Np.2×3= 6, Celem gry jest pokolorowanie 4 kolejnych pól w poziomie lub pionie.

W piątek 19.11.2021 w drugim dniu wykorzystaliśmy lekcję wf. Tym razem ćwiczyliśmy działania odwrotne, czyli dzielenie. W ramach rozgrzewki uczniowie biegali swobodnie, a na sygnał, mieli podzielić się na kilka równych grup. Np. 15:3, 15:5. Kolejną zabawą były wyścigi 2 rzędów. Każdy z uczestników musiał przebiec slalomem pomiędzy pachołkami, wybrać lizak w wynikiem działania, który usłyszeli i wrócić z nim na miejsce. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymywała punkt. Wygrywała ta drużyna, która zdobyła więcej punktów. Trzecią zabawą były także wyścigi, ale teraz uczniowie prowadzili piłkę pomiędzy pachołkami, a następnie przy ostatnim pachołku musieli wybrać i rozwiązać działanie. Drużyna, która rozwiązała więcej prawidłowych odpowiedzi i zrobiła to w krótszym czasie, wygrywała. Na zakończenie w grupach manipulowali kasztanami, by utrwalić dzielenie przez podział. To były intensywne dwa dni, ale również pełne wielu emocji i zabawy.

Iwona Sobaniec