Administracja Szkoły

Zapraszamy w godzinach 08:00 – 16:00

Sekretarz szkoły – Agnieszka Czwartkowska-Molas

Sekretarz szkoły – Katarzyna Jedynak

Sekretarka – Elżbieta Sado

Kierownik gospodarczy – Małgorzata Makijenko