Administracja Szkoły

Zapraszamy w godzinach 08:00 – 16:00

Sekretarz szkoły – Katarzyna Jedynak

Sekretarz szkoły – Anna Wojdalska

Sekretarka – Renata Mgłosiek

Kierownik gospodarczy – Małgorzata Makijenko