Grono Pedagogiczne

Lista nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.

Rok szkolny 2020/2021

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot
1 Barczyńska  Edyta edukacja wczesnoszkolna
2 Bednarz  Diana wychowawca świetlicy
3 Bereda  Małgorzata matematyka
4 Bielak  Renata matematyka,

informatyka

5 Bielska  Iwona język angielski
6 Biernat  Katarzyna psycholog szkolny
7 Cendrowicz  Remigiusz muzyka
8 Chęcmanowska  Iwona biologia,

chemia

9 Ciesielczyk  Beata geografia,

przyroda

10 Czajkowski  Krystian wychowanie fizyczne
11 Deć-Kucharczyk  Małgorzata historia
12 Dobrowolska  Edyta wychowanie fizyczne
13 Dominiak  Kamila język angielski
14 Donica  Justyna edukacja wczesnoszkolna
15 Dziekański  Robert muzyka
16 Falkowska  Teresa religia
17 Fijałkowska  Katarzyna wychowanie przedszkolne
18 Fiutkowska  Anna edukacja wczesnoszkolna
19 Gajek  Agnieszka nauczyciel wspomagający
20 Gołębiewski  Bartłomiej wychowanie fizyczne
21 Górecka  Nina edukacja wczesnoszkolna,

biblioteka szkolna

22 Górska  Alicja matematyka,

informatyka

23 Grabowska  Danuta język polski
24 Grabowski  Marcin religia
25 Grzegorek  Agata wychowanie przedszkolne
26 Grzyb  Krystian religia
27 Grzyb  Martyna nauczyciel wspomagający
28 Iżycka  Monika język niemiecki
29 Jabłońska  Joanna matematyka
30 Jacyniuk  Beata logopeda
31 Jakucy  Małgorzata wychowanie przedszkolne
32 Jarzyna  Maria geografia
33 Jezierska  Katarzyna wychowanie fizyczne
34 Kania  Elżbieta nauczyciel wspomagający
35 Karolak  Elżbieta pedagog szkolny
36 Kierszniewska  Grażyna edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
37 Kierzkowska  Beata matematyka
38 Kilańska  Katarzyna język francuski
39 Kobierska  Krystyna matematyka
40 Kołaczek  Sławomir wychowanie fizyczne
41 Kowalczyk  Adrian historia,

edukacja dla bezpieczeństwa

42 Kozieł  Anna wychowawca świetlicy
43 Kozłowska  Agnieszka nauczyciel wspomagający
44 Krupa  Agnieszka wychowanie przedszkolne
45 Księżycki  Sławomir język angielski
46 Kubańska  Anna edukacja wczesnoszkolna
47 Kucińska  Agnieszka język polski,

etyka

48 Kulis  Agnieszka nauczyciel wspomagający
49 Lachowicz  Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
50 Łagowska  Teresa język polski
51 Maciak  Małgorzata technika,

informatyka

52 Maciak  Sylwia edukacja wczesnoszkolna
53 Mak  Agnieszka wychowanie przedszkolne
54 Makowska  Monika wychowawca świetlicy
55 Malinowska  Joanna język angielski
56 Marcinik  Danuta nauczyciel wspomagający
57 Marek  Marta język polski
58 Michalak  Katarzyna terapia pedagogiczna
59 Michalska  Żaneta biologia
60 Milczarek  Elżbieta socjoterapia
61 Misztal  Paulina nauczyciel wspomagający
62 Mitura  Elżbieta wychowanie przedszkolne
63 Mroczka  Edyta wychowanie fizyczne
64 Nowak  Joanna matematyka
65 Nowakowska  Barbara język angielski
66 Orszulak  Katarzyna religia
67 Pawlak  Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
68 Pawłowska  Ewa wychowanie przedszkolne
69 Piotrowska  Monika wychowawca świetlicy,

historia

70 Pierc  Tomasz wychowanie fizyczne
71 Podlecka  Maria wychowawca świetlicy
72 Pokrop-Krupa  Ewa edukacja wczesnoszkolna, geografia
73 Preneta  Justyna edukacja wczesnoszkolna
74 Pytlakowski  Łukasz religia
75 Rafalska  Daria edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
76 Romaszewska  Krystyna edukacja wczesnoszkolna,

plastyka

77 Rybak  Adriana nauczyciel wspomagający
78 Rybak  Anna język polski
79 Sadowska  Katarzyna język polski
80 Sępińska-Adamska  Anna nauczyciel wspomagający
81 Siewierska  Irena wychowanie fizyczne
82 Sinfield  Agnieszka wychowawca świetlicy
83 Sobaniec  Iwona edukacja wczesnoszkolna
84 Solanikow Ewa język angielski
85 Starus  Michał wychowanie fizyczne
86 Stępniewska  Agata język angielski
87 Stróżewska  Anna nauczyciel wspomagający
88 Suchecka  Monika plastyka,

technika

89 Surała  Jolanta religia
90 Szachnowski  Jacek wychowanie fizyczne
91 Szeliński  Paweł wychowanie fizyczne
92 Szymaniak  Dominika edukacja wczesnoszkolna
93 Tępińska  Mariola wychowanie przedszkolne
94 Turek  Grzegorz chemia
95 Urbańska  Ilona edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna
96 Walter  Monika biblioteka szkolna
97 Wesołowska  Beata język angielski
98 Wieczorek  Katarzyna język polski
99 Wiewiur  Paula wychowanie fizyczne
100 Witkowska  Teresa edukacja wczesnoszkolna,

terapia SI

101 Włoczkowska  Agnieszka nauczyciel wspomagający, psycholog szkolny
102 Włodarkiewicz  Anna wychowanie przedszkolne
103 Wyczółkowska  Wiesława edukacja wczesnoszkolna
104 Wykrętowicz  Irmina historia,

wiedza o społeczeństwie

105 Zagajewska  Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
106 Zaleski  Paweł informatyka
107 Zembrzycka  Teresa biblioteka szkolna
108 Zyskowska  Adela język polski
109 Żurecka  Jolanta fizyka, matematyka
110 Żurowska  Magdalena nauczyciel wspomagający