Dyrekcja

dyrektor: p. Danuta Pokropek

wicedyrektor:
p. Katarzyna Jezierska
p. Agnieszka Lachowicz 
p. Małgorzata Sadowska