SZKOŁA BLIŻEJ NAUKI

Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje pełne eksperymentów. We wrześniu 2017 roku ruszył dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów. W tym gronie znajduje się także nasza szkoła.
Nauczyciele już uczestniczyli w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy z nich p.n. ?Eksponaty i Eksperymenty? dotyczył roli eksperymentowania w edukacji i możliwości wykorzystywania eksponatów w lekcji z uczniami. Warsztat przygotowywał również nauczycieli do wizyty z uczniami w Centrum Nauki Kopernik, która odbędzie się 9 maja 2018 roku. Podczas drugiego spotkania odbyły się dwa warsztaty ?Nauka w puszce? oraz ?Pod prąd?. Obydwa warsztaty dotyczyły roli nauki w edukacji oraz wykorzystania metody badawczej.
Do szkoły dotarły już zestawy edukacyjne ?Woda? przygotowane przez Centrum Nauki Kopernik oraz sprzęt BBC Micro Bit w ramach doposażenia pracowni informatycznej.
Kolejny warsztat nauczycielski odbędzie się na początku 2018 r. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody badawczej i przeprowadzą takie lekcje w swoich klasach. W tym czasie do szkolnych pracowni trafi także nowy sprzęt.
Rok szkolny 2018/2019 to kolejna wizyta klasowa w Centrum Nauki Kopernik, ze ścieżką zwiedzania tym razem aktywnie przygotowaną przez nauczycieli. We wrześniu 2018 r. rozpocznie się najważniejszy etap projektu – praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w maju 2019 r.

Uczniowie jak naukowcy
Integracja edukacji z nauką jest jedną z najważniejszych dróg unowocześniania edukacji. Stosowanie metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z różnorodnych przestrzeni edukacyjnych uczy odwagi i przygotowuje do różnych nieprzewidywalnych sytuacji w życiu.
Naukowiec codziennie mierzy się z nieznanym, ale wie, jak sobie z tym radzić: pyta, stawia hipotezy, testuje, błądzi, wyciąga wnioski, poprawia. Uczeń, poznając świat z pasją i odwagą ? jak naukowiec, który na co dzień bada rzeczywistość ? ma szansę być twórczy i krytyczny. Samodzielnie szukać rozwiązań. Bez obaw stawiać czoła wyzwaniom, jakie czekają go w dorosłym życiu. Współczesna edukacja musi reagować na zmiany. Przyszłość należy do ludzi twórczych, odważnych i odpowiedzialnych. Dlatego głównym celem Szkoły Bliżej Nauki jest zbliżenie środowisk edukacyjnych i naukowych oraz stworzenie w szkołach biorących udział w projekcie warunków do nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Projekt pomoże rozwijać kompetencje nauczycielom i uczniom (umiejętności informatyczne i matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, praca zespołowa) oraz promować aktywność naukową. Aby osiągnąć pożądany efekt, należy odpowiednio przygotować edukatorów, uczniów oraz przestrzeń. Dlatego w projekcie zaplanowano warsztaty, zwiększające kompetencje nauczycieli, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i specjalne zajęcia dla młodzieży.