Światowy Dzień Liczby Pi

Liczba Pi taka dziwna mi, ma początek lecz końca nie…

Dzień Liczby Pi to święto, które rokrocznie obchodzone jest 14 marca. Dlaczego 14?  Data ta  kojarzy się z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi – w USA termin „14 marca” zapisywany jest jako 3.14.

Pierwsze obchody miały miejsce w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. W języki angielskim słowo ‚pi’ ma taką samą wymowę, jak słowo ‚pie’, które oznacza placek bądź ciasto. To właśnie z tego powodu w Dzień Liczby Pi zazwyczaj podaje się placki pizzy, ciasta jabłkowe

 

 

 

 

Tytułowa liczba Pi to jedna z pierwszych liczb niewymiernych odkrytych przez człowieka. Oznacza to, że nie da się przedstawić jej jako wyniku dzielenia dwóch liczb całkowitych.

Dlatego też 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078 to nie całość, a jedynie początek rozwinięcia liczby Pi. Na co dzień, przy opisywaniu liczby Pi stosuje się zatem jej przybliżenie – 3,14.