Straż Miejska w Przedszkolu

28 września 2021 r. w ramach zajęć profilaktycznych, wszystkie grupy przedszkolne odwiedziła Straż Miejska. Odbyła się ciekawa pogadanka na temat bezpiecznej drogi do przedszkola i do domu. Dzieci przypomniały sobie ważne znaki, informujące, w których miejscach należy przechodzić przez jezdnię. Przedszkolaki miały okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Każde, pod czujnym okiem instruktorów zaprezentowało właściwe przejście po pasach, sprawdzając wcześniej, czy żaden pojazd nie nadjeżdża. Wszyscy wiedzą, że należy najpierw spojrzeć w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo, aby upewnić się, czy droga jest pusta. Przedszkolaki obejrzały pojazd Straży Miejskiej, a także miały okazję usłyszeć wszystkie dźwięki ostrzegawcze, które może takie auto wydawać. Na zakończenie wychowankowie otrzymali pamiątkowe, odblaskowe zawieszki na szyję z numerem telefonu do Straży Miejskiej 986. To była bardzo ważna i ciekawa lekcja.

Anna Włodarkiewicz – wychowawca grupy „Jeżyki”.

Straż Miejska w Przedszkolu