STOP PRZEMOCY – NIE HEJTUJ W SIECI

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ
KONKURSU PLASTYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PROMOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ, POSTAW I ŻYCZLIWOŚCI W ŚRODOWISKU INTERNETU.
STOP PRZEMOCY – NIE HEJTUJ W SIECI
Do Komisji Konkursowej, w terminie 27.05.2019 roku wpłynęło 5 prac.
Komisja konkursowa, w dniu 03.06.2019 r, w składzie:

– Monika Suchecka– przewodniczący
– Elżbieta Karolak
– Elżbieta Milczarek

Uwzględniając następujące kryteria oceny:
– zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,
– oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
– estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.
postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:
I miejsce Maja Fiszer, klasa 8b
Wyróżnienia:
Konrad Buchcic, klasa 8a
Mania Krawczykiewicz, klasa 7a
Mikołaj Kuciński , kl 7a
Jakub Szelerski 7d
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają nagrody i dyplomy z rak p. Dyrektor Szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego. Prace będą wystawione na korytarzu i zostaną własnością szkoły.