Sprawnie się ruszamy i tabliczkę mnożenia dobrze znamy

W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w klasie 3A oraz 4E przystąpiliśmy do kolejnego wyzwania.

Nauka zdalna – to dla nas żadna przeszkoda 🙂

Gra – MNOŻYMY Z KOSTKĄ
Zabawa polegała na tym, że każdy z uczestników na kartce papieru miał napisane liczby od 1 do 10 ze znakiem mnożenia, następnie Pani udostępniając swój ekran na zoom  rzucała kostką do gry. Za każdym razem, gdy wypadła jakakolwiek liczba uczniowie samodzielnie podejmowali decyzję, do której cyfry ją dopisać. Liczb było 10, tak więc  Pani rzucała kostką tylko 10 razy. Gdy każda cyfra miała już dopisaną liczbę, uczniowie mnożyli  i wypisywali wyniki. Następnie każdy sumował po kolei otrzymane liczby. Wszyscy w skupieniu wykonywali obliczenia. Wygrywał ten, kto uzyskał najwyższy wynik.

Zwycięzcami są:

Hania Bohdan z klasy 3A oraz Antoni Jasiński z klasy 4E

Katarzyna Pawlak

Alicja Górska

Zwycięzcy