Sprawnie się ruszamy i tabliczkę dobrze znamy!!!

Klasa 2d w ramach innowacji pedagogicznej odbyła swoje drugie spotkanie z tabliczką mnożenia. Podczas lekcji wf-u wykonywaliśmy ćwiczenia ruchowe, a jednocześnie mnożyliśmy. Pierwszą zabawą były wyścigi 3 rzędów. Każdy z uczestników musiał przebiec do pachołka, tam wpisać iloczyn, a następnie jak najszybciej wrócić do swojej drużyny. Wygrywała ta drużyna, która najszybciej wykonała prawidłowo wszystkie przykłady. Następnie bawiliśmy się w zabawę „ Szukam swojej pary”. Dziewczynki otrzymały działania, a chłopcy wyniki. Zadaniem uczniów było odszukanie swojej pary, tak aby ułożyć równanie. Po dobrze wykonanym zadaniu nastąpiła zmiana ról. Podczas lekcji matematyki zagraliśmy w grę „Ja mam, kto ma”? Gra wymagała skupienia od wszystkich uczestników. W grę zagrała cała klasa. Każdy z uczniów otrzymał karty. Grę rozpoczęła Kaja, która jest gospodarzem naszej klasy. Przeczytała, co ma na karcie np. Mam 24, kto ma 3 razy 7? Następnie wszyscy sprawdzili na swoich kartach, kto ma wynik przeczytanego działania. Osoba, która podała poprawną odpowiedź, kontynuowała. Pytania i odpowiedzi zatoczyły koło. Jeżeli ktoś się pomylił, zaczynaliśmy od początku. Gra była emocjonująca, bo za prawidłowe odpowiedzi czekało na dzieci ptasie mleczko

Nauka przez zabawę jest najlepsza! Wystarczy zamienić przykłady dyktowane przez nauczyciela na karty bądź zabawę, żeby uczniowie z radością wykonywali kolejne działania i nie reagowali na dzwonek oznaczający koniec lekcji 🙂

Justyna Donica

tabliczka mnożenia – 2d