Spotkania dla Przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

chcąc ułatwić dzieciom wkroczenie w świat grupy przedszkolnej, zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 31sierpnia 2020 roku – poniedziałek na krótkie spotkanie z wychowawcami oraz na spacer zapoznawczy po terenie przedszkola w dogodnym dla Państwa czasie w niżej wymienionych godzinach.

Grupa Godziny
0a, 0b, 0c 9.00 – 13.00
3-latki, 4-latki 12.00 – 16.00

 

Przypominamy, że na terenie przedszkola obowiązują zasady sanitarne związane z zapobieganiem pandemii i prosimy o ich przestrzeganie:

  • dziecku może towarzyszyć tylko 1 rodzic/opiekun,
  • rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia osłony ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki, dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m,
  • dziecku nie trzeba zakładać maseczki,
  • dziecku może towarzyszyć tylko osoba zdrowa,
  • w spotkaniu może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko.

Dyrektor Agnieszka Lachowicz