DOKUMENTACJA KLASY SPORTOWEJ

Regulamin Oddziału Sportowego

akceptacja regulaminu – podpisy

Klasa sportowa – oświadczenie – testy kwalifikacyjne

podanie o przyjęcie do oddziału sportowego

Oświadczenie +Zgoda RODO

Rekrutacja do oddziału sportowego – klasa IV szkoły podstawowej

Nabór do IV klasy oddziału sportowego szkoły podstawowej odbywać się będzie drogą elektroniczną w terminie od dnia 1 do 18 marca br. i dotyczy dzieci z obwodu danej szkoły oraz spoza obwodu.

Harmonogram rekrutacji – Zarzadzenie-Nr-11/2022 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Regulamin oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych oraz do klas wyższych niż klasa pierwsza oddziałów sportowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą i zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1. Podpisany przez oboje Rodziców/Prawnych Opiekunów podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik nr 1 do Regulaminu Oddziału Sportowego).

2. Akceptacja Regulaminu Oddziału Sportowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Grodzisku Mazowieckim (załącznik nr 2 do Regulaminu Oddziału Sportowego).

3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna (załącznik nr 3 do Regulaminu Oddziału Sportowego).

4. Podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Oświadczenie będące załącznikiem do wniosku wygenerowane z systemu i podpisane przez oboje Rodziców.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@sp2grodzisk.pl lub telefonicznie pod numerem 22/7555391