Rekrutacja – składanie dokumentów

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych od 13 marca odbywała się elektronicznie. Informujemy, że Rodzic będzie mógł złożyć dokumenty do placówki pierwszego wyboru w dniach 26 – 31 marca 2020 roku.

W związku z trwającym zagrożeniem w celu zachowania maksymalnych zasad bezpieczeństwa, wskazujemy rodzicom dwie formy składania dokumentów rekrutacyjnych do placówki pierwszego wyboru:

1. Scan przesłany droga elektroniczną (najbardziej preferowana). Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone są w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.

2. Urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (rodzic składa dokumenty w zamkniętej kopercie).

Szkoła nasza przyjmuje dokumenty w godz. 9.00 – 12.00.