Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021