Promujemy zdrowy styl życia

Informacje dotyczące planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017-2019

1 rok kandydowania do sieci Szkół Promujących Zdrowie: Zdrowe odżywianie.

Cele do realizacji:

  1. Podniesienie świadomości dotyczącej konieczności spożywania pierwszego i drugiego śniadania.
  2. Podniesienie świadomości na temat zdrowej, wartościowej żywności.

2 rok pracy – Bezpieczeństwo i aktywny styl życia.

Cele do realizacji:

  1. Podniesienie świadomości na temat skutków biernego spędzania czasu, zwłaszcza przed komputerem, telefonem, itp.
  2. Propagowanie aktywności fizycznej.
  3. Poprawa relacji w klasach, gdzie odnotowano problemy wychowawcze.

3 rok pracy – Higiena osobista i profilaktyka uzależnień.

Cele do realizacji:

  1. Podniesienie świadomości dotyczącej dbania o swoje zdrowie: ciało i umysł.
  2. Profilaktyka uzależnień dla uczniów i dorosłych.
  3. Poznanie skutecznych metod uczenia się.