Projekt „Szkoła bliżej nauki”

Od września 2017 roku nasza szkoła realizuje projekt Centrum Nauki Kopernik „Szkoła bliżej nauki”, który ma na celu stworzenie warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

Nauczyciele przyrody, matematyki i informatyki klas objętych projektem, czyli 5a, 5d i 5f uczestniczyli w szkoleniach doskonalących kompetencje zawodowe. Szkoła została wyposażona w zestawy pudełko „Woda”, Microbit. Trwa także kompletowanie pozostałego wyposażenia do pracowni przyrodniczej, aby umożliwić stosowanie metody badawczej w procesie nauczania i zapewnić wsparcie dzieciom, przyjmującym metodę w trakcie uczenia się.
Zajęcia z pudełkiem „Woda” rozpoczęła już klasa 5a. Uczniowie, pracując w grupach, stawiają hipotezy, odkrywają prawa natury, eksperymentują, zadają wiele ciekawych pytań. Czas spędzony na lekcjach płynie im szybko, a same zajęcia bardzo im się podobają. Przed nami majowe wyjazdy z klasami do CNK na warsztaty w majsterni.
Małgorzata Sadowska