Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja

26 marca 2020 roku MEN przekazało informacje o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Szkoła Podstawowa Nr 2 przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasisty z zachowaniem zasady dobrowolności, tzn. napiszą Ci uczniowie, którzy chcą, którzy mają dostęp do Internetu i innych potrzebnych urządzeń, np. drukarka, telefon komórkowy z aparatem fotograficznym, ewentualnie skaner.

Co należy zrobić, aby napisać próbny egzamin?

1. W dniach:

30 marca (język polski)

31 marca (matematyka)

1 kwietnia (język obcy)

Uczniowie pobierają materiały egzaminacyjne ze strony CKE lub OKE. Trzeba to zaplanować wcześniej tak, aby pisanie rozpocząć o godz. 9.00 .Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania:

· w pliku w edytorze tekstów;

lub

· do wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

lub

· korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

lub

· na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie, którzy będą chcieli pisać próbny egzamin, muszą zgłosić ten fakt wychowawcy klasy do 27 marca (piątek). Następnie wychowawca informuje nauczycieli uczących w klasie przedmiotów egzaminacyjnych o liczbie dzieci przystępujących do egzaminu.

Proszę także o informację zwrotną od uczniów lub rodziców na temat braku możliwości pobrania materiałów ze strony CKE w formie elektronicznej. Przygotuję dla tych dzieci testy egzaminacyjne w formie papierowej, które będą do odbioru w przedsionku szkoły w zaklejonych kopertach. Godzinę wydawania testów podam w późniejszym terminie.

1. Czas pisania egzaminów w poszczególne dni:

30 marca – język polski, 9.00 – 11.00 – arkusz standardowy (120 minut)

9.00 – 12.00 – arkusz dostosowany (do 180 minut)

31 marca – matematyka, 9.00 – 10.40 – arkusz standardowy (100 minut)

9.00 – 11.30 – arkusz dostosowany (do 150 minut)

1 kwietnia – język obcy, 9.00 – 10.30 – arkusz standardowy (90 minut)

9.00 – 11.15 – arkusz dostosowany (do 135 minut)

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje prace 8 kwietnia, kiedy to na stronie CKE zostaną opublikowane rozwiązania zadań, a następnie z nauczycielami, którzy przekażą zbiorcze informacje wszystkim uczniom (np. prowadząc rozmowę na jednej z platform) omówią poszczególne zadania zamieszczone w testach egzaminacyjnych.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Lachowicz