Próbny Egzamin Ośmioklasisty

W dniach 19, 20 oraz 22 listopada odbędzie się próbny egzamin ośmioklasisty


19 listopada 2019 – jęz. polski (120 min./przedłużenie do 180 min.)

20 listopada 2019 – matematyka (100 min./przedłużenie do 150 min.)

22 listopada 2019 roku –jęz. obcy (90 min./przedłużenie do 135 min.)

1. Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
2. Uczniowie z klas VIII przychodzą do szkoły na godz. 08.00.
Listy z salami egzaminacyjnymi będą wywieszone na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
3. Każdy Uczeń przynosi:
• Legitymację szkolną,
4. Każdy zdający powinien mieć na każdym egzaminie:
a) długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
b) dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Uczeń może przynieść ze sobą małą butelkę wody mineralnej.
Do sal egzaminacyjnych uczniowie mają zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń.

Agnieszka Lachowicz