@matematyka

Egzamin z matematyki zdaje się drugiego dnia w trzydniowym cyklu egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin trwa 100 minut.

Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: zadań zamkniętych i zadań otwartych.

Aby dobrze rozplanować cały czas potrzebna jest strategia 🙂

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH

 • Usiądź wygodnie – na rozwiązanie wszystkich zadań masz 100 minut. Nie wpadaj więc w panikę. JESTEŚ DOBRZE PRZYGOTOWANY I PORADZISZ SOBIE!!!
 • Przeczytaj uważnie pierwszą stronę arkusza oraz wszystkie instrukcje. Postępuj według nich.
 • Weź głęboki oddech i zacznij rozwiązywanie od zadań zamkniętych.
 • Przeczytaj uważnie każde polecenie do zadania, które rozwiązujesz.
 • Jeżeli nie znasz odpowiedzi na zadanie zamknięte, ale wiesz na pewno które odpowiedzi są błędne – wyeliminuj je. Wybierz najbardziej prawdopodobną.
 • Gdy skończysz rozwiązywanie zadań zamkniętych sprawdź, czy wszystkie zadania mają zaznaczone w arkuszu odpowiedzi.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ OTWARTYCH

 • Przeczytaj uważnie zadanie.
 • Jeżeli do rozwiązania pasuje niestandardowa metoda – wykorzystaj ją.
 • Etapy rozwiązywania zadania podlegają ocenie – tok rozumowania jest cenny więc zapisuj go.
 • Nie przejmuj się niepowodzeniem – jeżeli twój sposób działania nie doprowadzi do rozwiązania zadania SPRÓBUJ JESZCZE RAZ INNĄ METODĄ.
 • Pisz wyraźnie, nie poprawiaj, nie zmazuj – lepiej skreślić i napisać obok czytelnie poprawne rozwiązanie.
 • Gdy skończysz sprawdź, czy obliczenia zawierają dane podane w zadaniach.

Klikając na obrazek możesz pobrać w formacie pdf niezbędnik każdego ucznia 🙂 Znajdują się w nim najważniejsze informacje, które każdy z Was powinien wiedzieć przed egzaminem.

Zbiór ten został przygotowany przez panią Anię Parzyszek znaną Wam jako królowamatma 🙂

PRÓBNY EGZAMIN 8-KLASISTY – ZESTAW 1 (hasło dostępu – u nauczyciela uczącego)

PRÓBNY EGZAMIN 8-KLASISTY – ZESTAW 2 (hasło dostępu – u nauczyciela uczącego)