@ język obcy

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 2023 i 2024 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Egzamin ósmoklasisty w 2023 i 2024 roku będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Podobnie było w 2021 i 2022 roku.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.

Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Czas trwania: 90 min.

Do pobrania : wymagania – Egzamin-ósmoklasisty-2023-i-2024r.