@Powtórki Ósmoklasisty

Termin główny przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/ 2023

  1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

JĘZYK
POLSKI
MATEMATYKAJĘZYK OBCY