Powitanie wiosny

21 marca uczniowie z klas 0-3 uroczyście powitały WIOSNĘ. Na czele z zimową panną ? Marzanną, przeszliśmy uroczystym ?pochodem? ulicami dookoła naszej szkoły, by całemu światu pokazać naszą radość. Z kolorowymi gaikami, głośnymi okrzykami i dźwiękami instrumentów pożegnaliśmy Zimę.

Są to najbardziej znane zwyczaje na powitanie wiosny i pożegnanie zimy.Co jednak oznaczają i skąd się wzięły? Oto kilka wyjaśnień.

Otóż Marzanna to słowiańska bogini, która symbolizuje zimę i śmierć.Dawniej kukłę Marzanny wykonywało się ze słomy, owijano biały płótnem i przyozdabiano wstążkami oraz koralikami. Kiedyś dzieci razem z Marzanną i gałązkami jałowca obchodziły wszystkie domy we wsi i podtapiały lalkę w różnych źródłach wody. Wieczorem młodzież przejmowała kukłę, wyprowadzała ją z miasta, podpalała i wrzucała do wody. Obrzęd ten przeprowadzany był przy szczególnym wszczynaniu hałasu (trzaskaniu z batów, terkocie i klekocie grzechotek, śpiewie i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach).
Zwyczajem, związanym z topieniem Marzanny był Gaik. Gaik to obchód dziewczynek z gałązką sosny lub całego iglaka, przystrojonego w różne wstążeczki, kwiaty, dzwonki i świecidełka. Tak ustrojone drzewko obnosiło się po wsiach śpiewając przy tym piosenki.

Święta powitania wiosny mają długotrwałą tradycję na całym świecie. Towarzyszy im zazwyczaj wesoła zabawa oraz rytuały mające na celu odpędzenie zimowych mrozów i zapewnienie pomyślności w dalszej części roku.
Nasze Marzanny symbolicznie spłonęły, by roztopić lód i przegnać mróz, który towarzyszy Zimie. Tęskniliśmy już za ciepłem, dłuższym dniem i słońcem !!!