Terapeuta pedagogiczny

mgr Katarzyna Michalak

· prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów ze SPE

· prowadzi indywidualną terapię dla uczniów posiadających opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· udziela konsultacji dla nauczycieli

· udziela porad i konsultacji dla rodziców

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK – 8.00– 16.10

WTOREK – 8.00 – 11.25

ŚRODA – 8.00- 16.10

CZWARTEK – 8.00 – 16.10

PIĄTEK –nie pracuje

Zajęcia w sali 221

STREFA RODZICA

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 2

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.3

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.4

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.5

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.6

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.7

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl.8

KORMORAN

SIKORKA

KOT

LEW

ŻYRAFA

DELFIN