Socjoterapeuta

mgr Elżbieta Milczarek

  • prowadzi indywidualną socjoterapię dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • prowadzi grupową socjoterapię dla uczniów
  • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze w zespołach klasowych
  • udziela konsultacji dla nauczycieli
  • udziela porad dla rodziców uczniów
Poniedziałek      12:30 – 15:30
Wtorek           8:40 – 14:30
Środa             8:00 – 16:20
Czwartek         8:00 – 16:00
Piątek            9:00 – 10:00