Psycholog

Katarzyna Biernat, Agnieszka Włoczkowska

  • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • udziela porad dla rodziców uczniów, którzy korzystają z kształcenia specjalnego